Wiki Arpaestelar
Advertisement
Home anterior siguiente
Alma nuri.jpg
Alma nuri-1a.jpg

Personajes episódicos

Batman

  • epis. # 49 y 50 - Rae - (Edy Williams) (temp. 2, epis. 15, 16)

Daniel Boone

  • epis. # 93 - Dinah Hubbard - (Barbara Hershey) (temp. 4, epis. 6)

El Avispón Verde

El crucero del amor

  • epis. # 04 - April Lopez - (Charo) (temp. 1, epis. 4)

El Gran Chaparral

  • epis. # 15 - Pilar Castañeda

El hombre nuclear

El show de Dick Van Dyke

El Súper Agente 86

  • epis. # 05 - Sophie - (Donna Walsh)
  • epis. # 06 - White Cloud - (Adele Palacios)
  • epis. # 26 - Sra. Darby- Nicola - (Sarah Marshall)
  • epis. # 27 - Srta Melendez - (Viviane Ventura)
  • epis. # 29 - Modelo # 2 - (Greta Lor-Worth)
  • epis. # 34 - Sra. # 1 - (N/A) (temp. 2, epis. 4)
  • epis. # 42 - Victoria - (Joan Patrick) (temp. 2, epis. 12)
  • epis. # 60 - Enfermera - (Martha Salcido) (temp. 2, epis. 30)
  • epis. # 89 - Miss Cleveland - (Maureen Dawson) (temp. 4, epis. 3)
  • epis. # 120 - Suzie Hayakawa - (Judy Dan) (temp. 5, epis. 8)

El túnel del tiempo

Hechizada

Virginia Martin

  • epís. # 66 - Charmaine Leach (temp, 2, epis. 30)
  • epis. # 67 - Charmaine Leach (temp. 2, epis. 31)
  • epis. # 71 - Charmaine Leach (temp. 2, epis. 35)

otros

  • epis. # 54 - Student Nurse - (Celeste Yarnall) (temp. 2, epis. 18)
  • epis. # 59 - Joyce - (Kathee Francis) (temp. 2, epis. 23)
  • epis. # 79 - Maid - (Jean Blake Fleming) (temp. 3, epis.5)
  • epis. # 102- Gloria Adams -(Judy Lang) (temp. 3, epis. 28)
  • epis. # 115- Tommy - (Bobby Riha) (temp. 4, epis. 8)

Kolchak: Lo increíble

La familia Ingalls

  • epis. # 07 - Maureen - niña - (Robin Muir) - (temp. 1, epis. 6)
  • epis. # 08 - Christy Kennedy - (Tracie Savage) (temp. 1, epis. 7)
  • epis. # 22 - Trudy Coulter - (Julie Cobb) (temp. 1, epis. 21)
  • epis. # 32 - Alicia Sanderson - (Kyle Richards) (temp. 2, epis. 7)
  • epis. # 84 - Katie Fisher - (Linda McMillan) (temp. 4, epis. 15)
  • epis. # 205- Melinda Foster - (Ruth Foster) (temp. 9, epis. 22)

La familia Munster

  • epis. # 59 - The Telephone Operator - (Louise Glenn) (temp. 2 epis, 21)

La novicia voladora

  • epis. # 05 - Go-Go Girl #1 - (Cherie Latimer)
  • epis. # 12 - Nurse Delgado - (Marcelle Fortier)
  • epis. # 14 - Gina - (Sharon Debord)
  • epis. # 23 - Niñita - (Carmelita)
  • epis. # 44 - Miguel - (Manuel Padilla Jr.) (T2, E14)

La reportera del crimen

  • epis. # 31 - Dr. Irene Matthews - (Janet MacLachlan) (temp. 2, epis. 9)
  • epis. # 71 - Virginia McCormack - (Joanna Pettet) (temp. 4, epis. 5)

Los invasores

  • epis. # 11 - Stacy - (Susan Oliver) (temp. 1, epis. 10)
  • epis. # 16 - Bride - (Peggy Lipton) (temp. 1, epis. 15)
  • epis. # 25 - Mrs. James - (Susan Davis) (temp. 2, epis. 8)

Los tres chiflados

Mi bella genio

  • epis. # 44 - Evelyn - (Julie Gregg) (temp. 2, epis. 14)
  • epis. # 60 - Kathryn - (Bridget Hanley) (temp. 2, epis. 30)
  • epis. # 61 - 1st Girl - (Hilary Thompson) (temp. 2, epis. 31)
  • epis. # 81 - Harem Girl - (Sally Ann Richards) (temp. 3, epis. 20)
  • epis. # 85 - Gigi - repostera - (Carole Williams) (temp. 3, epis. 24)

Starsky & Hutch

  • epis. # 02 - Sally Ann Sloane -(Suzanne Somers) (temp. 1, epis. 1)

Series animadas

Don Gato y su pandilla

Advertisement