Wiki Arpaestelar
Advertisement
Home anterior siguiente
Eugenia Avendaño - 1.jpg

Personajes episódicos

El Gran Chaparral

El Súper Agente 86

Hechizada

Irene Vernon

  • epis. # 03 - Louise Tate
  • epis. # 08 - Louise Tate
  • epis. # 40 - Louise Tate (temp. 2, epis. 4)


Otros

  • epis. # 06 - Mrs. Burns - (June Lockhart)
  • epis. # 54 - Nurse Kelton - (Eve Arden) (temp. 2, epis. 18)
  • epis. # 79 - Gerry O'Toole - (Kathleen Nolan) (temp. 3, epis. 5)
  • epis. # 101- Secretary - Betty - (Heather Woodruff) (temp. 3, epis. 27)
  • epis. # 115- Mrs. Robinson - (Monty Margetts) (temp. 4, epis. 8)


La familia Munster

  • epis. # 09 - Mrs. Cartwright - (Jean Willes)
  • epis. # 59 - The Telephone Operator - (Louise Glenn) (temp. 2 epis, 21)

La novicia voladora

Los locos Addams

  • epis. # 09 - Amanda Peterson - (Cynthia Pepper)

Mi bella genio

Karen Sharpe

  • epis. # 01 - Melissa Stone
  • epis. # 04 - Melissa Stone

Otros

  • epis. # 12 - Diana - (Elizabeth MacRae)
  • epis. # 18 - Sheila Bellows - (Judy Carne)
  • epis. # 20 - Enfermera - (Jane Dulo)
  • epis. # 30 - Pauline Gordon - (Greta Lenetski)
  • epis. # 87 - Nurse Fromkis - (Bonnie Boland) (temp. 3, epis. 26)

Un paso al más allá

  • epis. # 14 - Sylvia Ackroyd - (Maria Palmer)
  • epis. # 16 - Patty Leland - (Sandra Knight)
  • epis. # 36 - Jill Riley - (Deena Goldstone) (temp. 2, epis. 14)

Series animadas

Don Gato y su pandilla

Jonny Quest

Agradecimientos

Advertisement