Wiki Arpaestelar
Advertisement
Home anterior siguiente
Rita Rey - 1.jpg
Rita Rey- 2.jpg

Combate!

  • epis. # 142 - Mrs. Davis - (Merri Wood-Taylor)

Días felices

El crucero del amor

  • epis. # 04 - Housekeeper - (Mary Grace Canfield) (temp. 1, epis. 4)
  • epis. # 28 - Martha McCoy - (Betty Garrett) (temp, 2, epis. 3)
  • epis. # 37 - Gloria Hancock - (Jeanette Nolan) (temp. 2, epis. 12)
  • epis. # 38 - Renee Larsen - (Dena Dietrich) (temp. 2, epis. 13)

El Gran Chaparral

  • epis. # 10 - Megan Halleck - (Jan Shepard )
  • epis. # 32 - Mrs. Dilts - [Ellen Corby]
  • epis. # 36 - Margaret 'Meg' Forrest -(Bee Tompkins )
  • epis. # 40 - Mamacita - (Rosa Turich)

El show de Dick Van Dyke

El Súper Agente 86

  • epis. # 22 - Agente de KAOS (Shirley) - (Eileen O'Neill)
  • epis. # 137- Hermione Becker - (Ann Summers) - (temp. 5, epis. 25)

Hechizada

  • epis. # 07 - Bertha - (Reta Shaw )
  • epis. # 49 - Louise Tate - (Irene Vernon) (temp. 2, epis. 13)
  • epis. # 59 - Betty - Secretary - (Jill Foster) (temp. 2, epis. 23)
  • epis. # 70 - Rodney's Mother - (Barbara Morrison) (temp. 2, epis. 34)
  • epis. # 78 - Aunt Clara - (Marion Lorne) (temp. 3, epis. 4)
  • epis. # 95 - Enchantra - (Ottola Nesmith) (temp. 3, epis. 21)
  • epis. # 122- Elspeth - (Hermione Baddeley) (temp. 4, epis. 15)
  • epis. # 153- Adrienne Sebastian - (Sharon Vaughn) (temp. 5, epis. 13)
  • epis. # 171- Giant's Wife - (Bobo Lewis) (temp. 6, epis. 1)

Kolchak: Lo increíble

La familia Ingalls

  • epis. # 07 - Bridget - (Betty Lynn) (temp. 1, epis. 6)
  • epis. # 29 - Margaret Mumfort - (June Dayton)(temp. 2, epis. 4)
  • epis. # 33 - Minerva Farnsworth - (Irene Tedrow) (temp. 2, epis. 8)
  • epis. # 39 - Mrs. Bell - (Gracia Lee) (temp. 2, epis. 14)
  • epis. # 40 - Mrs. Cullers - (K.T. Stevens) (temp. 2, epis. 15)
  • epis. # 71 - Dowager - (Barbara Morrison) (temp. 4, epis. 2)
  • epis. # 76 - Mrs. Amanda 'May' Whipple - (Queenie Smith) (temp. 4, epis. 7)
  • epis. # 89 - Madame Maria - (Lili Valenty) (temp. 4, epis. 20)

La familia Munster

  • epis. # 01 - Sra. Morton (niñera) - (Lurene Tuttle)
  • epis. # 03 - The Woman - (Almira Sessions)
  • epis. # 05 - Fanny Pike - (Jane Withers)
  • epis. # 27 - Elmira - (Lenore Shanewise)

Los acuanautas

Los intocables

Los invasores

  • epis. # 01 - Enfermera - (Mary Jackson)
  • epis. # 24 - Sally Palay - (Patricia Smith)

Los locos Addams

  • epis. # 06 - Mrs. Magruder - [Dorothy Neumann]
  • epis. # 08 - Mildred -(Pattie Chapman)

Los tres chiflados

  • epis. # 10 - Sra. Richmond - (Grace Goodall)

Mi bella genio

  • epis. # 81 - Nurse Lugosi - (Hazel Shermet) (temp. 3, epis. 20)
  • epis. # 119- Dolores - (Judith Baldwin) (temp. 5, epis. 6)
  • epis. # 130- Sally Wingate - (Shirley Bonn) (temp. 5, epis. 17)

Series animadas

Don Gato y su pandilla

Agradecimientos

Advertisement