Wiki Arpaestelar
Advertisement
Home anterior siguiente
Rogelio Gonzalez Garza-1a3.jpg
Rogelio Gonzalez Garza-1a2.jpg


Personajes episódicos

Camino al cielo

Las calles de San Francisco

  • epis. # 27 - Inspector Bill Tanner - (Reuben Collins) (temp. 2, epis. 1)
  • epis. # 28 - Inspector Bill Tanner - (Reuben Collins) (temp. 2, epis. 2)
  • epis. # 34 - Inspector Bill Tanner - (Reuben Collins) (temp. 2, epis. 8)
  • epis. # 35 - Inspector Bill Tanner - (Reuben Collins) (temp. 2, epis. 9)
  • epis. # 36 - Inspector Bill Tanner - (Reuben Collins) (temp. 2, epis. 10)
  • epis. # 37 - Inspector Bill Tanner - (Reuben Collins) (temp. 2, epis. 11)
  • epis. # 38 - Inspector Bill Tanner - (Reuben Collins) (temp. 2, epis. 12)
  • epis. # 39 - Inspector Bill Tanner - (Reuben Collins) (temp. 2, epis. 13)
  • epis. # 112 - Inspector Bill Tanner - (Reuben Collins) (temp. 5, epis. 17)

Otros

  • epis. # 01 - Fisher - (Frank Orsatti)
  • epis. # 23 - Oficial de policía - (David Brandon) (temp. 1 ,epis. 22)
  • epis. # 30 - Rufián - (Tony Dario) (temp. 2, epis. 4)
  • epis. # 32 - James Sturdevant - (Byron Morrow) (temp. 2, epis. 6)
  • epis. # 33 - Harbor Patrol Office - (Ed Vasgersian) (temp. 2, epis. 7)
  • epis. # 36 - Gerente restaurante - (T.G. Sheppard) (temp. 2, epis. 10)
  • epis. # 38 - Mr. Chesley, Pharmacist - (Ben Niems) (temp. 2, epis. 12)

Leyendas del simio de oro

  • epis. # 02 - Hugo - (Ken Foree)
  • epis. # 05 - Colonel Villier - (Reid Shelton)
  • epis. # 17 - Fiscal- Francés - (Jay Robinson)

Los tres chiflados

  • epis. # 79 - Smithers - (Emmett Lynn)
  • epis. # 84 - Ice Cream Vendor - ('Snub' Pollard)
  • epis. # 94 - Hobo - (Al Thompson )
  • epis. # 121 - Clerk - (Emil Stika)
  • epis. # 167 - Mesero - (N/A)

Viajeros

Agradecimientos

Advertisement